Polityka prywatności RODO

Wypełniając obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Petera Szkło Serwis Dariusz Petera z siedzibą pod adresem ul. Kolejowa 4, 95-050 Konstantynów Łódzki, NIP: 7271903410, REGON: 471643500, tel.603-409-278, e-mail: biuro@petera-szklarstwo.pl

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celach związanych z:

  1. realizacją umowy – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  1. realizacją obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

  1. realizacją obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

  1. dochodzeniem roszczeń lub obroną przed ewentualnymi roszczeniami – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami wobec administratora, zgodnie z przepisami ogólnymi, w szczególności z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  1. archiwizowaniem umów i dokumentów finansowych zgodnie z właściwymi ustawami i rozporządzeniami (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji korespondencji elektronicznej, jak również zawarcia umowy i realizacji zleceń. Konsekwencją ich niepodania będzie odstąpienie od zawarcia umowy.

4. Administrator nie przewiduje innego udostępniania Pani/Pana danych osobowych niż w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo:

  1. dostępu do swoich danych,

  2. sprostowania danych,

  3. ograniczenia przetwarzania danych,

  4. przenoszenia danych,

  5. prawo złożenia skargi w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych. Cofnięcie pozwolenia wobec przetwarzania danych spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez Petera Szkło Serwis Dariusz Petera, z wyłączeniem tych, których przetwarzanie wynika z wymogów prawa i obowiązku archiwizacyjnego. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10. Zgłoszenie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wymaga zgłoszenia poprzez e-mail: biuro@petera-szklarstwo.pl, osobiście bądź listownie na adres ul. Kolejowa 4, 95-050 Konstantynów Łódzki z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”.